PROIECTE DE ENERGIE SOLARA SI REGENERABILA IN ROMANIA

Roemeens

Proiecte de energie solară și regenerabilă in Romania

Avem credința că energia va reprezenta un factor considerabil de costuri în viitorul apropiat. Companiile ar trebui să înceapă să lucreze asupra unor planuri de energie întrucât costul acesteia se va ridica în anii următori. Investitorii în energia regenerabilă, pe de altă parte, ar trebui să intre în acțiune acum și să se pregătească pentru trecerea la energia verde și la producția autonomă de energie. Noi oferim o varietate de servicii în domeniul energiei regenerabile:

Vânzarea proiectelor “ready to build” (gata de construcție) și “la cheie” in Romania

Explorăm rapid și oferim o gamă largă de proiecte “ready to build” (gata de construcție) și “la cheie” potențialilor investitori in Romania. Lucrăm direct cu proprietarii proiectului. Datele pot fi accesate după ce am încheiat un “acord de nedivulgare” și un “contract de comision” cu potențialul investitor. După aceea, oferim acces la centrele de date pentru fiecare proiect specific.

Auditul proiectelor și verificare prealabilă in Romania

Cu ajutorul managerilor noștri de proiect experimentați și al avocaților, vom efectua un audit după discutarea cadrului auditului asupra proiectelor “ready to build” (gata de construcție) sau “la cheie” (gestionarea bunurilor). Verificarea prealabilă tehnică pentru proiectele de investitie in energie regenerabilă vă va ajuta să înțelegeți fezabilitatea tehnică a proiectului dumneavoastră. Veți înțelege diversele riscuri tehnice, legale, sociale și de mediu înainte să vă angajați timpul prețios și resursele în proiect. Vom identifica riscurile tehnice care ar putea compromite profitabilitatea proiectului dumneavoastră. Vom verifica dacă au fost luați în considerare toți factorii în procesul de dezvoltare a investitiei.

Managementul de proiect in Romania:

1.         Coordonarea procesului de achiziție de teren, legătura la rețea, licențe, certificate verzi și autorizare (companii specializate de consultanță).

2.         Producerea unui grafic detaliat al proiectului și identificarea evenimentelor critice în legătură cu proiectul.

3.         Coordonarea cu resursele corespunzătoare pentru a respecta bugetul alocat proiectului și termenul.

4.         Contractarea și gestionarea relațiilor cu vendorii externi.

5.         Responsabili pentru finalizarea proiectului la termen, în buget și la un nivel înalt de calitate.

6.         Administrarea termenilor contractului, aprobarea termenelor comenzilor de achiziție plasate și pregătirea cererilor de plată.

7.         Interfața principală cu clientul și cu vendorii/ subcontractorii locali din Romania.

8.         Executarea documentației esențiale și celei online, necesare pentru a se asigura că s-a luat în calcul tot ce este necesar pentru ștatele de plată, soldul creanțelor și facturi.

9.         Revizuirea planurilor de construcție și punere în funcțiune cu clientul pentru a asigura respectarea așteptărilor acestuia și identificarea punctelor la care au fost îndeplinite obligațiile contractuale.

10.       Livrarea documentației as-built (conform construcției) și confirmarea plății din partea clientului final.

11.       Supravegherea controlului tehnic, legăturilor la rețea și începerii instalării

 

 

For more information on Romania and investment in Romania  click :

www.belgianconnection.be

www.pbsworldwide.com

 

We can also recommend a some blogs on investment and investing in Romania:

http://structuralfundsromania.blogspot.be

http://www.investmentrealestateromania.eu

http://www.structural-funds-romania.ro