Een bedrijf oprichten in Roemenie en fiscale holdingstructuren in Roemenie

Voor bijkomend advies en info mail: frjacobs@telenet.be
Wij constateren  dat steeds meer ondernemingen kiezen voor de oprichting van een onderneming of dochteronderneming in het buitenland. Door de lage oprichtingskosten, snelle oprichtingsduur in combinatie met de beperkte aansprakelijkheid en lage belastingdruk  is  de Roemeense limited (srl) erg populair.
Doordat de Europese wet- en regelgeving in de loop der jaren is versoepeld en vele fiscale voordelen biedt voor zowel grote als kleinere ondernemingen, zien het aantal nationale holdingoprichtingen en bedrijfsoprichtingen afnemen, terwijl juist de oprichting van internationale holdingstructuren en buitenlandse bedrijven oprichten een ware “hype” aan het worden zijn. Een holdingstructuur is aanwezig wanneer een vennootschap (holding) aandelen houdt in een andere vennootschap (werkmaatschappij). De onderneming wordt uitgeoefend in de werkmaatschappij, waar ook het ondernemingsrisico wordt gedragen. Belangrijke activa, zoals pensioenrechten, intellectuele eigendomsrechten (IE), onroerende zaken, overtollige winstreserves, kunnen worden ondergebracht in de holding. Indien de werkmaatschappij in een verlieslijdende situatie geraakt, blijven deze activa beschermd. Schuldeisers kunnen zich in beginsel niet verhalen op het vermogen van de pure houdstervennootschap. Het aansprakelijke ondernemingsvermogen kan door de keuze voor de holdingstructuur aldus worden beperkt. Bij meer uitgebreide structuren geldt verder dat risico's die zijn verbonden aan verschillende bedrijfsactiviteiten onderling kunnen worden afgeschermd door deze in afzonderlijke vennootschappen onder te brengen. Hoewel de rechtspersonen organisatorisch en economisch verbonden zijn, is iedere rechtspersoon alleen voor haar eigen verplichtingen aansprakelijk. De ondergang van één onderdeel vormt geen bedreiging voor de voortgang van de andere activiteiten. Daarnaast heb je ook de fiscale voordelen op dividenden (5 percent in Belgie)
De crisis heeft minder impact op bedrijven, welke zijn gevestigd in een land met een fiscaalvriendelijk klimaat en flexibel ondernemingsrecht. Hierdoor wordt een snellere vermogensopbouw mogelijk door de verlaagde belastingdruk op de buitenlandse onderneming. In Belgie, Nederland, Engeland en Duitsland is de verplaatsing of oprichting van de onderneming naar een Roemenië in de plaats van naar een belastingparadijs razend populair geworden. Ook landen als China en Amerika, welke mogelijk meer voet aan de grond willen krijgen binnen Europa kiezen vaak voor  Roemenië als thuisbasis.
Voordelen van fiscale buitenlandse structuren
Roemenië kent een zeer sterk toenemend aantal fiscale buitenlandse holding structuren en bedrijfsstructuren waarvan de meest bekende voordelen hieronder worden genoemd:

 • Voordelige en snelle oprichting
 • Beperkte aansprakelijkheid
 • Verlagen van de belastingdruk door gebruik te maken van belastingverdragen
 • Grotere internationale bekendheid

Voor wie zijn fiscale buitenlandse holdingstructuren en bedrijven het meest interessant?
Hieronder volgt een niet limitatief  overzicht van ondernemingen welke reeds gebruik maken van buitenlandse fiscale holdingstructuren:
 

 • Trading companies
 • Webwinkels
 • Franchise ondernemingen
 • Scheepvaart ondernemingen
 • Internationale werknemers
 • Software & IT ondernemingen
 • Technische ontwikkelaars
 • Mode industrie
 • Top sport
 • Productie industrie
 • Ondernemingen met inkomsten uit intellectueel eigendom (royalties)
 • Vastgoedondernemingen

Voorbeelden van fiscale buitenlandse interessante fiscale combinaties en opzetten:

 • Royalty structuur
 • Import / Export Structuur
 • Dividend Structuur
 • Financieringsmaatschappij
 • Investeringsmaatschappij
 • Consultancy structuur
 • E-Commerce Structuur (zeer geschikt voor webwinkels)

 
Voor bijkomend advies en info mail: frjacobs@telenet.be

Nederlands
Term: