Bijna 40 miljard euro voor EU-fondsen in roemenie 2014-2020

Nederlands

Bijna 40 miljard euro voor EU-fondsen in Roemenie in de periode  2014-2020

 

Roemenie zal belangrijke subsidies krijgen voor de periode van 2014-2020. De EU - fondsen voor Roemenie zijn in volle goedkeuring. Wij kunnnen reeds een tip van de sluier oprichten met betrekking tot de EU - fondsen in Roemenie op datum van vandaag.
 
In een vergadering betreffende de allocatie van EU-fondsen (structurele fondsen en cohesiefondsen), stelde minister Eugen Teodorovici het plan van Roemenie voor de jaren 2014-2020 voor.
 
Het budget zal als volgt worden verdeeld:
 
Operationele Programma Landbouw (directe betalingen): 11 miljard Euro
Operationele Programma Samenwerking met Bulgarije en Hongarije: 600 miljoen Euro
Operationele Programma Landelijke ontwikkeling: 6,68 miljoen Euro
Operationele Programma Technische bijstand: 300 miljoen Euro
Operationele Programma Administratieve ontwikkeling: 960 miljoen Euro
Operationele Programma Concurrentie: 1.35 miljard Euro
Operationele Programma Ontwikkeling menselijk kapitaal: 2.1 miljard Euro
Operationele Programma Regio’s (Regionale projecten): 6.9 miljard Euro
Operationele Programma Infrastructuur: 6,98 miljard Euro
 
De EU-fondsen zijn financiele middelen die door de Europese Commissie werden vrijgegeven om de ontwikkeling te stimuleren en ondersteunen. De financiele steun van de EU-fondsen is voor het grootste deel bedoeld voor de minder ontwikkelde gebieden, om zo economische en sociale samenhang binnen de Europese Unie te versterken.
 
Term: