Beleggers storten zich op landbouw gronden in roemenie

Nederlands

De wereldwijde stijging van voedselprijzen drijft de vraag naar landbouwgrond omhoog. Dit maakt landbouwgrond een interessant beleggingsobject. Maar ook de kredietcrisis heeft bijgedragen aan een grotere belangstelling van beleggers voor landbouwgrond. Door de kredietcrisis is het vertrouwen van beleggers in complexe financiële producten afgenomen en is de behoefte aan solide producten zoals goud, olie en grond toegenomen.

Vooral de recente voedselcrisis heeft de toegenomen belangstelling voor het beleggen 
in landbouwgrond aangewakkerd. De voedselprijzen op de wereldmarkt zijn vanaf begin 2007 flink gestegen, soms met tientallen procenten. Met name rijst, maïs en graan zijn scherp in prijs gestegen. Er worden verschillende oorzaken genoemd voor het ontstaan van de voedselcrisis, zoals de gestegen vraag naar voedsel uit opkomende economieën als China en India, de gestegen prijs van brandstof en kunstmest en tegenvallende oogsten als gevolg van de klimaatverandering. Ook het gebruik van biobrandstof wordt genoemd. 

Landbouwgrond wordt namelijk ook ingezet bij de vervaardiging van biobrandstof. Daarnaast hebben zwaar gesubsidieerde voedselproducten uit westerse landen de ontwikkelingslanden overspoeld en de lokale voedselproductie ondermijnd. 
De hoeveelheid grond is nu eenmaal beperkt. Met name de hoeveelheid vruchtbare landbouwgrond in een gunstig klimaat is schaars. Door de groei van de wereldbevolking en de welvaart en door een grotere vraag naar bio-energie zal de vraag naar landbouwgrond alleen maar gaan toenemen. 

De aarde wordt daarom vakkundig afgekamd op zoek naar potentiële landbouwgronden. Vooral Oost-Europa heeft het potentieel om zich te ontwikkelen tot de graanschuur van Europa. Daarnaast kan de opbrengst van de landbouwgronden nog worden verhoogd door efficiëntere landbouwtechnieken, door slimmer bodemgebruik en door een verbetering van de logistiek en opslagplaatsen. Grotere oogsten hebben vervolgens tot gevolg dat de grondprijs in waarde zal stijgen. Het is daarbij van belang dat de beleggingen duurzaam zijn en dat het ontginnen van nieuwe landbouwgronden geen negatieve effecten heeft op het klimaat.

Schaarste biedt voor de belegger veelal mogelijkheden om rendement te maken. Het beleggen in schaarse landbouwgrond is dan ook een interessant beleggingsobject geworden. Grond is een stabiel beleggingsproduct en minder onderhevig aan conjuncturele schommelingen dan financiële of commerciële producten. Investeringsmaatschappijen hebben wereldwijd inmiddels al diverse landbouwfondsen opgericht. De investeringsmaatschappijen hopen met deze fondsen een grote som geld aan te trekken om vervolgens landbouwgrond aan te kopen in diverse delen van de wereld. 

Landbouwgrond kan in 40 jaar de grootste belegging worden ter wereld. Binnen 10 jaar vormt landbouwgrond 15 tot 20 procent van de totale waarde aan beleggingen wereldwijd. Nu is dat 7 tot 10 procent. 

Freddy M.E. Jacobs, president Camera Imobiliara Belgia Romania
cibr@telenet.be

Term: